ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՄԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ.

  • 3D ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ
  • ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ
  • ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ


 ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՌՆՈՒՄ GOOGLE EARTH ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Ա. ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԵՏ

Բ. ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՌՈՒՄ

  • ՀԱՍՑԵ
  • ՊԱՏԿԵՐ
  • ՀԵՌԱԽՈՍ
  • ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵ
  • ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գ. ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԲԵՌՆՈՒՄ GOOGLE EARTH ՀԱՄԱԿԱՐԳ